دانلود بازی جاده عبور Crossy Road 2.1.0 – اندروید

دانلود بازی جاده عبور Crossy Road 2.1.0 – اندروید
نسخه جدیدی از بازی جاده عبور Crossy Road منتشر شده است که در این نسخه شما با محیط زیباتری روبرو هستید و با قصر های شناور نیز می توانید همراه شوید. در این نسخه شما می توانید تا در بخش چند نفره نیز با دوستان خود بازی نمایید. سه مجسمه جدید نیز به همراه نقشه […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود بازی جاده عبور Crossy Road 2.1.0 – اندروید

    نسخه جدیدی از بازی جاده عبور Crossy Road منتشر شده است که در این نسخه شما با محیط زیباتری روبرو هستید و با قصر های شناور نیز می توانید همراه شوید. در این نسخه شما می توانید تا در بخش چند نفره نیز با دوستان خود بازی نمایید. سه مجسمه جدید نیز به همراه نقشه […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود بازی جاده عبور Crossy Road 2.1.0 – اندروید

    نصب بیتالک