دانلود فیلم آموزش اصول رنگ ها برای طراحی و گرافیک

در واقع اصول طراحی رنگ ها در همه زمینه ها بسیار مهم می باشد و آگاهی داشتن این اصول می تواند در طرح و ارائه طراحی های سایت بسیار کاربردی و مهم باشد. شما در این دوره می توانید تا با رموز و اسرار رنگ ها آشنا شده و مثل یک هنرمند قهار به تصویرگری […]

دانلود موزیک

سپهر نیوز