دانلود فیلم آموزش Micrpspft Azure برای ناشران

دانلود فیلم آموزش Micrpspft Azure برای ناشران
در این دوره آموزشی به طور جامع کاربران می توانند با برنامه Micrpspft Azure آشنا شده و ناشران و توسعه دهندگان خود را به صورت حرفه ای تری برای کار با این برنامه آماده نمایند. دوره با استفاده از سخنرانی ها و فایل های پروژه مختلف هرچه بهتر سعی خواهد داشت تا شما را با جنبه […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش Micrpspft Azure برای ناشران

    در این دوره آموزشی به طور جامع کاربران می توانند با برنامه Micrpspft Azure آشنا شده و ناشران و توسعه دهندگان خود را به صورت حرفه ای تری برای کار با این برنامه آماده نمایند. دوره با استفاده از سخنرانی ها و فایل های پروژه مختلف هرچه بهتر سعی خواهد داشت تا شما را با جنبه […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود فیلم آموزش Micrpspft Azure برای ناشران

    خبر فرهنگیان