دانلود مجموعه فونت انگلیسی Magenta Font Family

دانلود مجموعه فونت انگلیسی Magenta Font Family
در این پست قصد داریم تا فونت انگلیسی به نام Magenta Font Family  را قرار دهیم ، از فونت همانند سایر ابزار های دیگرمانند اکشن ، براش ، پترن و … در زمینه ی طراحی ، تایپوگرافی و همچنین در نرم افزار های معروف و پرکاربردی مانند فتوشاپ ، کورل دراو از ان استفاده میشود […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود مجموعه فونت انگلیسی Magenta Font Family

    در این پست قصد داریم تا فونت انگلیسی به نام Magenta Font Family  را قرار دهیم ، از فونت همانند سایر ابزار های دیگرمانند اکشن ، براش ، پترن و … در زمینه ی طراحی ، تایپوگرافی و همچنین در نرم افزار های معروف و پرکاربردی مانند فتوشاپ ، کورل دراو از ان استفاده میشود […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود مجموعه فونت انگلیسی Magenta Font Family

    مرجع توریسم