نرم افزار ویرایش قدرتمند صدا CyberLink AudioDirector Ultra 7.0.7110.0

نرم افزار ویرایش قدرتمند صدا CyberLink AudioDirector Ultra 7.0.7110.0
 CyberLink AudioDirector Ultra نرم افزاری قدرتمند در زمینه صدا و موسیقی می باشد که تمامی امکانات لازم جهت کار با فایل های صوتی را داراست. این نرم افزار قدرتمند برای غنی سازی صدا و بکر و تنظیم آن بسیار قدرتمند است. قابلیت های تدوین و ویرایش و افزایش کیفیت و میکس و افکت گذاری فراوانی […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار ویرایش قدرتمند صدا CyberLink AudioDirector Ultra 7.0.7110.0

     CyberLink AudioDirector Ultra نرم افزاری قدرتمند در زمینه صدا و موسیقی می باشد که تمامی امکانات لازم جهت کار با فایل های صوتی را داراست. این نرم افزار قدرتمند برای غنی سازی صدا و بکر و تنظیم آن بسیار قدرتمند است. قابلیت های تدوین و ویرایش و افزایش کیفیت و میکس و افکت گذاری فراوانی […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار ویرایش قدرتمند صدا CyberLink AudioDirector Ultra 7.0.7110.0