بایگانی برچسب: s

قفل کردن فایل ها و پوشه ها Folder Guard 10.7.0.2390

قفل کردن فایل ها و پوشه ها Folder Guard 10.7.0.2390
Folder Guard نرم افزار امنیتی قدرتمندی است که توسط آن میتوان از دسترسی افراد غیر مجاز به فایلها ، پوشه ها و یا سایر منابع ویندوز جلوگیری کرد . این منابع میتونه شامل کنترل پانل ، منوی استارت ، دسک تاپ ، نوار وظیفه و … باشد . با Folder Guard میتوان برای کل فایلها […]

  • قفل کردن فایل ها و پوشه ها Folder Guard 10.7.0.2390

    Folder Guard نرم افزار امنیتی قدرتمندی است که توسط آن میتوان از دسترسی افراد غیر مجاز به فایلها ، پوشه ها و یا سایر منابع ویندوز جلوگیری کرد . این منابع میتونه شامل کنترل پانل ، منوی استارت ، دسک تاپ ، نوار وظیفه و … باشد . با Folder Guard میتوان برای کل فایلها […]

  • قفل کردن فایل ها و پوشه ها Folder Guard 10.7.0.2390