بایگانی برچسب: s

نرم افزار تهیه عکس از دسکتاپ ShareX 11.4.1

نرم افزار تهیه عکس از دسکتاپ ShareX 11.4.1
 ShareX ابزار مناسبی به منظور عکس برداری از محیط دسکتاپ با کیفیت بسیار مناسب می باشد. کاربران می توانند با این برنامه براحتی از صفحه نمایش خود به صورت کامل و یا برش زده عکس تهیه نمایند و همانجا به صورت مستقیم روی شبکه های احتماعی و یا مسنجرها به اشتراک بگذارند. نسخه جدید این […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار تهیه عکس از دسکتاپ ShareX 11.4.1

     ShareX ابزار مناسبی به منظور عکس برداری از محیط دسکتاپ با کیفیت بسیار مناسب می باشد. کاربران می توانند با این برنامه براحتی از صفحه نمایش خود به صورت کامل و یا برش زده عکس تهیه نمایند و همانجا به صورت مستقیم روی شبکه های احتماعی و یا مسنجرها به اشتراک بگذارند. نسخه جدید این […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار تهیه عکس از دسکتاپ ShareX 11.4.1