بایگانی برچسب: s

سیستم عامل مجازی با VirtualBox 5.1.10 Build 112026

سیستم عامل مجازی با VirtualBox 5.1.10 Build 112026
VirtualBox نام نرم افزاری است که به کاربران اجازه استفاده از چندین سیستم عامل را به صورت مجازی به کاربر می دهد. این نرم افزار از بسیاری جهات از VMware Workstation بهتر عمل میکند. برای مثال حجم VMware Workstation حدودا ۵۵۰ مگابایت حجم دارد و به طبع هنگام نصب هم فضای نسبتا زیادی را نیاز […]

  • YARPP powered by AdBistro

    سیستم عامل مجازی با VirtualBox 5.1.10 Build 112026

    VirtualBox نام نرم افزاری است که به کاربران اجازه استفاده از چندین سیستم عامل را به صورت مجازی به کاربر می دهد. این نرم افزار از بسیاری جهات از VMware Workstation بهتر عمل میکند. برای مثال حجم VMware Workstation حدودا ۵۵۰ مگابایت حجم دارد و به طبع هنگام نصب هم فضای نسبتا زیادی را نیاز […]

  • YARPP powered by AdBistro

    سیستم عامل مجازی با VirtualBox 5.1.10 Build 112026