بایگانی برچسب: s

نرم افزار قدرتمند تدوین فیلم CyberLink PowerDirector Ultimate 15.0.2309.0

نرم افزار قدرتمند تدوین فیلم CyberLink PowerDirector Ultimate 15.0.2309.0
CyberLink PowerDirector Ultimate نرم افزار قدرتمند با کاربردی ساده برای ساخت و ویرایش ویدیوهای خانگی می باشد. این نرم افزار با تجهیز شدن به فناوری های جدید سریعترین و بهترین روش ها را برای ویرایش و ساخت ویدیو فراهم می آورد. وجود بیش از ۱۰۰ افکت در نرم افزار و بیش از ۳۰۰ افکت رایگان […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار قدرتمند تدوین فیلم CyberLink PowerDirector Ultimate 15.0.2309.0

    CyberLink PowerDirector Ultimate نرم افزار قدرتمند با کاربردی ساده برای ساخت و ویرایش ویدیوهای خانگی می باشد. این نرم افزار با تجهیز شدن به فناوری های جدید سریعترین و بهترین روش ها را برای ویرایش و ساخت ویدیو فراهم می آورد. وجود بیش از ۱۰۰ افکت در نرم افزار و بیش از ۳۰۰ افکت رایگان […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار قدرتمند تدوین فیلم CyberLink PowerDirector Ultimate 15.0.2309.0