بایگانی برچسب: s

نرم افزار مبدل فرمت Blue-ray به AVCHD توسط BDtoAVCHD 2.6.5

نرم افزار مبدل فرمت Blue-ray به AVCHD توسط BDtoAVCHD 2.6.5
نرم افزار که امروز به شما معرفی می کنیم به نام BDtoAVCHD است که قادر ساخت دیسک های AVCHD از فایل های بلوری و MKV است . این نرم افزار قادر به تهیه بکاپ از دیسک های بلوری با همان کیفیت و حجم کمتر است . از ویژگی های بارز نرم افزار BDtoAVCHD توانایی انتخاب […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار مبدل فرمت Blue-ray به AVCHD توسط BDtoAVCHD 2.6.5

    نرم افزار که امروز به شما معرفی می کنیم به نام BDtoAVCHD است که قادر ساخت دیسک های AVCHD از فایل های بلوری و MKV است . این نرم افزار قادر به تهیه بکاپ از دیسک های بلوری با همان کیفیت و حجم کمتر است . از ویژگی های بارز نرم افزار BDtoAVCHD توانایی انتخاب […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار مبدل فرمت Blue-ray به AVCHD توسط BDtoAVCHD 2.6.5