بایگانی برچسب: s

دانلود فیلم آموزش مقدماتی نرم افزار Word 2016

دانلود فیلم آموزش مقدماتی نرم افزار Word 2016
در این دوره آموزشی شما می توانید به صورت کاربردی و مقدماتی با نرم افزار Word 2016 آشنا شده و اسناد حرفه ای را توسط آن ایجاد نمایید. آشنایی با ویژگی های جدید برنامه نسبت به نسخه های قبلی و همچنین آشنایی با ابزار قدرتمند برنامه و بخش های مختلف آن از بخش این دوره […]

  • دانلود فیلم آموزش مقدماتی نرم افزار Word 2016

    در این دوره آموزشی شما می توانید به صورت کاربردی و مقدماتی با نرم افزار Word 2016 آشنا شده و اسناد حرفه ای را توسط آن ایجاد نمایید. آشنایی با ویژگی های جدید برنامه نسبت به نسخه های قبلی و همچنین آشنایی با ابزار قدرتمند برنامه و بخش های مختلف آن از بخش این دوره […]

  • دانلود فیلم آموزش مقدماتی نرم افزار Word 2016