شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی 12 اسفند 94

شوخی‌های جالب شبکه‌های اجتماعی 12 اسفند 94 باب اسفنجی هستن! 1. شیشه عقب ماشینه نوشته بود: “چهل روز گذشت، پدرم برنگشت” و تو اتوبان لایی میکشید، یعنی میخواست دست هممونو بگیره ببره پیش باباش. 2. آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان هلو های، با دشمنان اوکی بای. 3. کافیه خسته باشی […]

اس ام اس

استخدام ایران