نرم افزار تغییر همزمان فرمت تصاویر Light Image Resizer 5.0.9.0

نرم افزار تغییر همزمان فرمت تصاویر Light Image Resizer 5.0.9.0
Light Image Resizer نرم افزاری بسیار کاربردی جهت تغییر اندازه عکس ها به صورت همزمان در کنار قابلیت تبدیل فرمت و قرار دادن واترمارک برای روی عکس ها می باشد. این نرم افزار کاربردی میتواند به صورت همزمان صدها عکس را تغییر اندازه دهید. یکی از مشکلاتی که کاربران در تغییر اندازه گروهی عکس ها […]

  • نرم افزار تغییر همزمان فرمت تصاویر Light Image Resizer 5.0.9.0

    Light Image Resizer نرم افزاری بسیار کاربردی جهت تغییر اندازه عکس ها به صورت همزمان در کنار قابلیت تبدیل فرمت و قرار دادن واترمارک برای روی عکس ها می باشد. این نرم افزار کاربردی میتواند به صورت همزمان صدها عکس را تغییر اندازه دهید. یکی از مشکلاتی که کاربران در تغییر اندازه گروهی عکس ها […]

  • نرم افزار تغییر همزمان فرمت تصاویر Light Image Resizer 5.0.9.0