نرم افزار تهیه فیلم و عکس از دسکتاپ OhSoft OCam 344.0

نرم افزار تهیه فیلم و عکس از دسکتاپ OhSoft OCam 344.0
oCam نرم افزار مفیدی به منظور تهیه عکس و فیلم از صفحه دسکتاپ ویندوز و همچنین محیط بازی می باشد. این برنامه با قابلیت ضبط صدا می تواند برنامه مناسبی برای تهیه آموزش های کوتاه و استفاده های شخصی باشد. می توانید اشاره گر ماوس را نیز در فیلمبرداری خود داشته و بدون مشکل و […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار تهیه فیلم و عکس از دسکتاپ OhSoft OCam 344.0

    oCam نرم افزار مفیدی به منظور تهیه عکس و فیلم از صفحه دسکتاپ ویندوز و همچنین محیط بازی می باشد. این برنامه با قابلیت ضبط صدا می تواند برنامه مناسبی برای تهیه آموزش های کوتاه و استفاده های شخصی باشد. می توانید اشاره گر ماوس را نیز در فیلمبرداری خود داشته و بدون مشکل و […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار تهیه فیلم و عکس از دسکتاپ OhSoft OCam 344.0