نرم افزار دانلود از تورنت uTorrent Pro 3.4.9 Build 42973

نرم افزار دانلود از تورنت uTorrent Pro 3.4.9 Build 42973
چنانچه در انجام امور دانلود خبره باشید بدون شک با استاندارد تورنت که یکی از ابزارهای اصلی شبکه های Peer 2 Peer می باشد آشنایی دارید، تورنت در واقع یک شبکه اشتراک گذاری فایل میان چندین رایانه توسط نرم افزاری خاص می باشد که با استفاده موتورهای جستجویی که اسامی این فایل ها برروی رایانه […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار دانلود از تورنت uTorrent Pro 3.4.9 Build 42973

    چنانچه در انجام امور دانلود خبره باشید بدون شک با استاندارد تورنت که یکی از ابزارهای اصلی شبکه های Peer 2 Peer می باشد آشنایی دارید، تورنت در واقع یک شبکه اشتراک گذاری فایل میان چندین رایانه توسط نرم افزاری خاص می باشد که با استفاده موتورهای جستجویی که اسامی این فایل ها برروی رایانه […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار دانلود از تورنت uTorrent Pro 3.4.9 Build 42973