نرم افزار روتوش و بازسازی تصاویر PhotoInstrument 7.6 Build 932

نرم افزار روتوش و بازسازی تصاویر PhotoInstrument 7.6 Build 932

PhotoInstrument نرم افزاری مفید است که به طور ویژه برای ویرایش تصاویر پرتره و چهره و زیباسازی و شخصی سازی بیشتر آنها ایجاد شده است. این برنامه همراه با ارائه وسیعی از ویژگی ها و ابزارها به شما در سفارشی کردن و ویرایش و روتوش صورت،چشم ها،لب،صورت و قابلیت های بهبود سازی تصویر نظیر جوانسازی […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • نرم افزار روتوش و بازسازی تصاویر PhotoInstrument 7.6 Build 932

    PhotoInstrument نرم افزاری مفید است که به طور ویژه برای ویرایش تصاویر پرتره و چهره و زیباسازی و شخصی سازی بیشتر آنها ایجاد شده است. این برنامه همراه با ارائه وسیعی از ویژگی ها و ابزارها به شما در سفارشی کردن و ویرایش و روتوش صورت،چشم ها،لب،صورت و قابلیت های بهبود سازی تصویر نظیر جوانسازی […]

    نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • نرم افزار روتوش و بازسازی تصاویر PhotoInstrument 7.6 Build 932