بایگانی برچسب: s

نرم افزار پشتیبان گیری سریع فایل ها FBackup .6.6.388

نرم افزار پشتیبان گیری سریع فایل ها FBackup .6.6.388
FBackup نرم افزاری قدرتمند و رایگان می باشد که به وسیله آن کاربران قادر خواهند بود تا از اطلاعات مختلف خود فایل های پشتیبان تهیه نمایند تا در صورت از دست دادن اطلاعات با بازیابی آن ها اطلاعات خود را مجددا به دست آورند. این نرم افزار از ابزارهای مختلفی برای کمک به کاربران در […]

  • نرم افزار پشتیبان گیری سریع فایل ها FBackup .6.6.388

    FBackup نرم افزاری قدرتمند و رایگان می باشد که به وسیله آن کاربران قادر خواهند بود تا از اطلاعات مختلف خود فایل های پشتیبان تهیه نمایند تا در صورت از دست دادن اطلاعات با بازیابی آن ها اطلاعات خود را مجددا به دست آورند. این نرم افزار از ابزارهای مختلفی برای کمک به کاربران در […]

  • نرم افزار پشتیبان گیری سریع فایل ها FBackup .6.6.388