بایگانی برچسب: s

نرم افزار حذف غیرقابل بازیابی فایل ها O&O SafeErase Professional 8.10 Build 260

نرم افزار حذف غیرقابل بازیابی فایل ها O&O SafeErase Professional 8.10 Build 260
O&O SafeErase نرم افزاری فوق العاده برای کسانی است که قصد دارند به هردلیلی مانند فروش قطعاتی مانند هارد دیسک و حافظه های قابل حمل یا از بین بردن اطلاعات محرمانه اشان به روشی اطلاعات را از روی قطعه ذخیره ساز حذف نمایند که به هیچ وجه قابل بازیابی نباشد. با استفاده از روش های […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار حذف غیرقابل بازیابی فایل ها O&O SafeErase Professional 8.10 Build 260

    O&O SafeErase نرم افزاری فوق العاده برای کسانی است که قصد دارند به هردلیلی مانند فروش قطعاتی مانند هارد دیسک و حافظه های قابل حمل یا از بین بردن اطلاعات محرمانه اشان به روشی اطلاعات را از روی قطعه ذخیره ساز حذف نمایند که به هیچ وجه قابل بازیابی نباشد. با استفاده از روش های […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار حذف غیرقابل بازیابی فایل ها O&O SafeErase Professional 8.10 Build 260