بایگانی برچسب: s

بهبود کارایی سیستم با CCleaner Professional / Business / Technician 5.24.5841 Slim

بهبود کارایی سیستم با CCleaner Professional / Business / Technician 5.24.5841 Slim
CCleaner یک نرم افزار رایگان و کاملا کاربردی است که با سرعت بسیار بالا فایل های بدرد نخور یا اصطلاحا Temporary را از روی سیستم شما پاک می کند. پاک شدن این فایل ها موجب افزایش میزان فضای خالی هارد دیسک و افزایش سرعت و بازده سیستم شما می گردد . همچنین این نرم افزار […]

 • YARPP powered by AdBistro

  بهبود کارایی سیستم با CCleaner Professional / Business / Technician 5.24.5841 Slim

  CCleaner یک نرم افزار رایگان و کاملا کاربردی است که با سرعت بسیار بالا فایل های بدرد نخور یا اصطلاحا Temporary را از روی سیستم شما پاک می کند. پاک شدن این فایل ها موجب افزایش میزان فضای خالی هارد دیسک و افزایش سرعت و بازده سیستم شما می گردد . همچنین این نرم افزار […]

 • YARPP powered by AdBistro

  بهبود کارایی سیستم با CCleaner Professional / Business / Technician 5.24.5841 Slim

  بهبود کارایی مک با CCleaner Professional Edition 1.12.339 – نسخه Mac

  CCleaner   یک نرم افزار رایگان و کاملا کاربردی است که با سرعت بسیار بالا فایل های بدرد نخور یا اصطلاحا Temporary را از روی سیستم شما پاک می کند. پاک شدن این فایل ها موجب افزایش میزان فضای خالی هارد دیسک و افزایش سرعت و بازده سیستم شما می گردد . همچنین این نرم افزار […]

  bluray movie download

  مرجع سلامتی