دانلود فیلم آموزش تایپ ۱۰ انگشتی توسط Colemak

دانلود فیلم آموزش تایپ ۱۰ انگشتی توسط Colemak

این دوره آموزشی نحوه طرح بندی صفحه کلید Colemak را آموزش داده و کمک می کند تا افراد بتوانند به شیوه های مختلف ۱۰ انگشتی تایپ کرده و آن را یاد بگیرند. برای این منظور دستورالعمل های مختلف اعطا شده و بسیاری از آموزش ها به صورت رایگان برای تایپ سریع آموزش داده خواهد شد. […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • دانلود فیلم آموزش تایپ ۱۰ انگشتی توسط Colemak

    این دوره آموزشی نحوه طرح بندی صفحه کلید Colemak را آموزش داده و کمک می کند تا افراد بتوانند به شیوه های مختلف ۱۰ انگشتی تایپ کرده و آن را یاد بگیرند. برای این منظور دستورالعمل های مختلف اعطا شده و بسیاری از آموزش ها به صورت رایگان برای تایپ سریع آموزش داده خواهد شد. […]

    نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • دانلود فیلم آموزش تایپ ۱۰ انگشتی توسط Colemak