دانلود فیلم آموزش تست نفوذ برنامه های اندروید

این دوره آموزشی در واقع می تواند روش های مختلف تست نفوذ و هک در برنامه های اندروید را آموزش داده و میزان امنیت سنجی برنامه های تولید شده شما را بالاتر ببرید. این تست نفوذ می توند از بخش های مختلف برنامه نظیر دامنه و یا بخش کاربردی برنامه انجام شود که هر کدام […]

اخبر جهان

دانلود فیلم خارجی