دانلود فیلم آموزش ضروریات تقویم گوگل

همانطور که می دانید گوگل با ارائه سرویس تقویم گوگل بسیاری از کارهای کاربران را راحت تر کرده است و امکان برنامه ریزی دقیق را به کاربران داده است. شما در این دوره آموزشی می توانید تا رویدادهای خود را برنامه ریزی کرده و بتوانید با دسترسی به کارهای روزانه خود وقت بیشتری را ذخیره […]

free download movie

کانون نماز